Praktisk information

Vi er autoriserede
Alle fysioterapeuter på klinikken er autoriserede fysioterapeuter.

Sygesikringsoverenskomst
Klinikken har overenskomst med den offentlige sygesikring. Hvilket betyder at du med lægehenvisning til fysioterapi kan modtage sygesikringstilskud til din behandling. Tilskuddet er på ca. 40% af honoraret.

Vi er underlagt sygesikringens bestemmelse om, hvor mange fysioterapeuter, der må arbejde hos os med sygesikringstilskud. Derfor kan du opleve ventetid på behandling med sygesikringstilskud. Der vil være kortere ventetid, hvis du ikke benytter dig af sygesikringstilskuddet.

Ydelser uden sygesikringstilskud
Vi leverer ydelser, der ikke er en del af den offentlige sygesikringsoverenskomst. Det drejer sig bl.a. om ultralydsscanning, akupunktur og vejledning i sundhedsfremme. Der er på disse ydelser et tillæg til behandlingshonoraret.

Hvis din tilknyttede fysioterapeut vurderer, at det vil være optimalt for dit behandlingsforløb, at der suppleres med ydelser der ikke indgår i overenskomsten, vil I sammen drøfte dette.

Klinikken er akkrediteret
Alle fysioterapiklinikker som har overenskomst med sygesikringen er akkrediteret. Akkreditering er en metode til kvalitetsudvikling og kvalitetssikring.

Formålet er at sikre en ensartet og høj kvalitet i alle landets fysioterapiklinikker. Akkreditering handler bl.a. om faglig kvalitet, patientsikkerhed, førstehjælp, journalføring, datasikkerhed, hygiejne og ledelse. Herunder er der en lang række kvalitetsstandarter vi skal leve op til.

Vi har haft besøg af et survey-team fra akkrediteringsnævnet. De har gennemgået klinikken og gennemført interviews med alle medarbejdere. Vi blev målt på 55 forskellige punkter og alle punkterne er opfyldt til højeste standard – det er vi meget stolte af.

Moderne journalføring
Vi anvender hos FysioDanmark journalsystemet Digifys. Via Digifys udsender vi et oplysningsskema til dig på mail, før den første konsultation. På den måde kan du i fred og ro beskrive din situation for fysioterapeuten. Din besvarelse indgår automatisk som en del af din journal.

Let og fleksibel tidsbestilling
Tidsbestilling kan ske ved telefonisk henvendelse på 86622254 eller ved online booking.

Ved endt konsultation bestilles evt. ny tid enten direkte med fysioterapeuten eller ved online booking.

Afbud
Da vi har stor efterspørgsel på vores fysioterapeutiske ydelser, skal du melde afbud til konsultation senest kl. 09.00 på dagen. I tilfælde af for sent afbud eller udeblivelse kan du blive pålagt et udeblivelsesgebyr.

Har du booket din tid via online booking, kan du også aflyse og ændre din konsultationstid online.

Registrering
Når du ankommer til klinikken, bedes du registrere dit fremmøde ved at tjekke ind med dit sygesikringsbevis på terminalen i receptionen.

Betaling
Betaling sker, medmindre andet er aftalt, efter hver konsultation. Vi modtager kontant betaling og kortbetaling med dankort, visa og mastercard, samt MobilePay.

Sygeforsikringen “Danmark” yder tilskud
Hvis du er medlem af Sygeforsikringen “Danmark” (gruppe 1,2 og 5), kan du få tilskud til dit behandlings- og genoptræningsforløb hos FysioDanmark Viborg. Husk at oplyse hvis du er medlem, så indberetter vi det automatisk til Sygeforsikringen “Danmark”.

Du behøver ikke lægehenvisning for at modtage tilskud fra Sygeforsikringen “Danmark”.

Vi klarer forsikringen
Vi samarbejder med de fleste forsikringsselskaber. Vi sørger for at afregne direkte med forsikringsselskabet hvis muligt.

Masser af parkeringspladser
Gode handicapforhold
Der er handicapparkering og handicapadgang uden trapper.
Vi har handicaptoilet og er tilmeldt mærkeordningen God Adgang

Book tid
online