Fysio Flow

Fysio Flow er en dansk udviklet træningsmetode med afsæt i evidensbaseret praksis. Det er en træningsmetode der arbejder med kroppens bindevæv – kroppens fasciesystem. Formålet med Fysio Flow træning er at øge bevægeligheden og aktivere kroppens ro- og hvilesystem.

Musklerne arbejder ikke alene, og sener og muskler skal ikke strækkes alene.

Det handler om at strække og bevæge hele kroppen dynamisk med hensyn til, at det hele er forbundet i lange kæder af muskler og bindevæv. Eller sagt på en anden måde: Alt er forbundet med alt, både indefra og ud, fra top til tå, og fra en side til en anden.

Hvem er Fysio Flow for
Fysio Flow er for dig, der er lige så stram og stiv, som størsteparten af den danske befolkning. Og det er for dig der mærker at det moderne liv, som ofte foregår i overhalingsbanen, har indflydelse på din kropslige trivsel, funktion og velbefindende.

Book tid
online