Sundhedstjek

Sæt fokus på sundhed med målbare resultater

Vil du optimere sundheden i din virksomhed og igangsætte nogle sundhedsfremmende aktiviteter, så kan det være motiverende for dine ansatte at få lavet et før- og eftertjek på hvordan det står til med sundheden. 

Sundhedstjek af ansatte

Vi udarbejder en sundhedsprofil, der er en 360 graders tilstandsrapport på helbredet, som peger fremad mod en sundere livsstil.

Sundhedsprofilen er et personligt testsystem som med et overskueligt sundhedshjul, viser målepunkter, der giver dig et klart billede af din helbredstilstand. Nogle af målepunkterne er body-age, kondition, kolesterol, blodtryk, blodsukker, søvn, kost og motionsvaner.

Tilsammen giver det et meget præcist billede af stærke sider og de områder, hvor der er behov for en ekstra indsats.
Sundhedsprofilen gennemgås altid bagefter sammen med vores testvejleder. Herefter kan vi sammen få lagt den helt rigtige plan og sammen arbejde fremad mod en sundere livsstil.

Hvem har glæde af et sundhedstjek?
Alle har glæde af at få lavet et sundhedstjek. For at måle effekt er det nødvendigt at vide, hvor man starter fra. Det er her sundhedsprofilen kommer ind i billedet. Vi anbefaler, at man får lavet en start og slut test.

Vi henvender os til den enkelte som ønsker en 360 graders tilstandsrapport af helbredet og til firmaer som ønsker øget fokus på sundhed i virksomheden. Vi kan håndtere mange personer ad gangen, så det er meget effektivt og tidsbesparende for alle.

Skræddersyet løsninger til din virksomhed
Vi laver individuelle løsninger, som er tilpasset netop din virksomhed, uanset om I er 5 eller 200 ansatte. I samarbejde med klinikkens fysioterapeuter og vores samarbejdspartner kan I få hjælp til at afdække virksomhedens behov og til at få sammensat lige netop den indsats, som vil give størst værdi for jeres virksomhed.

Vi anbefaler, at der laves et individuelt sundhedstjek af medarbejderne inden vi igangsætter sundhedstiltag i virksomheden for at opnå det bedst mulige resultat af investeringen.

Book tid
online